Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SVN
CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam
Tầng G, Tòa nhà Manor 2, số 91, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
0835790106
0101612880
04000 - Xây dựng
Nguyễn Văn Chiến - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
26/07/2011
210.000.000
21.000.000
21.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/10/2019 16/10/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 31/07/2019 01/08/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi