Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SRA
CTCP SARA Việt Nam
35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam
02466863602
0101476469
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Nguyễn Minh Tâm - Tổng Giám đốc
Phạm Thị Minh Thư - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
18/01/2008
431.999.740
43.199.974
25.199.974
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/10/2021 22/10/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 24/08/2021 25/08/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 18/05/2021 19/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 26/11/2020 27/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 05/11/2020 06/11/2020 Trả cổ tức bằng CP
6 05/11/2020 06/11/2020 08/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 08/06/2020 09/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi