Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SPI
CTCP SPI
Số 338, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
02866501585
2801330959
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Đỗ Tiến Đức - Giám đốc
Mai Lệ Thủy - Phó Giám Đốc
Cảnh báo
Hoạt động
26/09/2012
168.150.000
16.815.000
16.815.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/06/2019 14/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/04/2018 16/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi