Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SNG
CTCP Sông Đà 10.1
Công trình Thuỷ điện Sê San 3, xã Iamơnong, huyện Chưpảh, tỉnh Gia Lai.
(059) 7 16846
590032001
04000 - Xây dựng
Nguyễn Văn Tánh - Giám đốc
Trần Thị Tuyên - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
25/12/2006
46.630.600
4.663.060
4.663.060
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu