Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SHS
Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Tầng 1- 5, tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
043.8181888
66/UBCK-GP
10000 - Tài chính
Vũ Đức Tiến - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Trưởng phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro
Bình thường
Hoạt động
25/06/2009
2.072.682.010
207.268.201
207.268.201
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/06/2019 20/06/2019 15/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/03/2019 22/03/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/01/2019 15/01/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 14/01/2019 15/01/2019 Trả cổ tức bằng CP
5 07/03/2018 08/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 107 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>