Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SHN
CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Tầng 9, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
024.66526332/0986925489
0102287094
10000 - Tài chính
Vũ Quang Minh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Đại Hải - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/12/2009
1.296.071.470
129.607.147
129.607.147
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2022 25/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/04/2021 05/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 02/10/2020 05/10/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 3 bản ghi