Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SHB
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Số 77, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
04.39423388
1800278630
10000 - Tài chính
Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
20/04/2009
19.260.488.370
1.925.552.651
1.926.048.837
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/05/2021 07/05/2021 Trả cổ tức bằng CP
2 17/03/2021 18/03/2021 22/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 05/05/2020 06/05/2020 15/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/03/2020 16/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 04/02/2020 05/02/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
6 04/02/2020 05/02/2020 Hình thức khác
7 04/02/2020 05/02/2020 Trả cổ tức bằng CP
8 14/08/2019 15/08/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 8 bản ghi