Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDU
CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà
Số 19 - Phố Trúc Khê - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội
043 5536369
0102186917
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Hoàng Văn Anh - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đình Bình - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
28/09/2009
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/07/2021 20/07/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/06/2021 16/06/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 16/06/2020 17/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi