Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDU
CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà
Số 19 - Phố Trúc Khê - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội
043 5536369
0102186917
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Hoàng Văn Anh - Chủ tịch HĐQT
Lê Hồng Sơn - Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền công bố thông tin
Bình thường
Hoạt động
28/09/2009
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/03/2019 13/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/08/2018 30/08/2018 10/09/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 17/04/2018 18/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi