Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDT
CTCP Sông Đà 10
Tầng 10-11, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
(84) 043 7683998
5900189357
04000 - Xây dựng
Trần Văn Tấn - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Thanh - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
14/12/2006
427.323.110
42.732.311
42.732.311
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2021 23/03/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/04/2020 15/04/2020 20/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/04/2020 15/04/2020 15/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi