Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SDS
Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư Sông Đà
37/464 âu cơ -Nhật tân - Tây hồ - Hà nội
0437534070
0101528854
Dương Văn Báu - Giám đốc
Nguyễn Tiến Mạnh - Kế toán trưởng
Hủy tự nguyện
Tạm ngừng giao dịch
23/07/2008
28.000.000
2.436.300
2.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu