Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDN
CTCP Sơn Đồng Nai
Đường 7, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, P. Anh Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
(0613) 836 451
3600451024
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Đức Nhiễn - Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Linh - Chuyên viên pháp lý
Bình thường
Hoạt động
22/06/2009
15.182.180
1.518.218
1.518.218
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2021 02/06/2021 11/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 31/03/2021 01/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/01/2021 18/01/2021 29/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 14/05/2020 15/05/2020 27/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 26/03/2020 27/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 13/01/2020 14/01/2020 22/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi