Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDA
CTCP SIMCO Sông Đà
Toà nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
0435520402
0101401706
04000 - Xây dựng
Nguyễn Sĩ Hiển - Tổng giám đốc
Phạm Thị Hiếu - Kế toán trưởng
Cảnh báo
Hoạt động
21/12/2006
262.061.580
26.205.990
26.206.158
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/01/2021 06/01/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 29/05/2020 01/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi