Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SD9
CTCP Sông Đà 9
Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
0437683845
0100845515
04000 - Xây dựng
Nguyễn Hải Sơn - Tổng Giám đốc
Quách Mạnh Hải - Quyền Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
20/12/2006
342.340.000
34.234.000
34.234.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/04/2020 07/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/04/2019 02/04/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi