Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SCI
CTCP SCI E&C
tầng 3, tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
04.33868243
0500574676
04000 - Xây dựng
Nguyễn Chính Đại; Phan Thanh Hải - Giám đốc; Chủ tịch HDQT
Nguyễn Chính Đại - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/01/2016
254.098.470
25.409.847
25.409.847
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/02/2022 14/02/2022 15/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/04/2021 28/04/2021 31/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/03/2021 16/03/2021 12/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 25/12/2020 28/12/2020 08/01/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
5 25/12/2020 28/12/2020 08/01/2021 Trả cổ tức bằng CP
    Tổng số 5 bản ghi