Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SCI
CTCP SCI E&C
tầng 3, tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
04.33868243
0500574676
04000 - Xây dựng
Nguyễn Chính Đại - Giám đốc
Nguyễn Chính Đại - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/01/2016
254.098.470
25.409.847
25.409.847
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/04/2021 28/04/2021 31/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/03/2021 16/03/2021 12/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/12/2020 28/12/2020 08/01/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 25/12/2020 28/12/2020 08/01/2021 Trả cổ tức bằng CP
5 27/05/2020 28/05/2020 25/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 01/04/2020 03/04/2020 29/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi