Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
S99
Công ty cổ phần SCI
Tầng 3 Tháp C, tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm
0437684495, Fax : 0437684490
0101405355
04000 - Xây dựng
Nguyễn Văn Phúc - Tổng Giám đốc
Phan Dương Mạnh - Kế Toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
22/12/2006
428.292.770
42.829.277
42.829.277
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/02/2020 18/02/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 03/07/2019 04/07/2019 Trả cổ tức bằng CP
3 10/04/2019 11/04/2019 27/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 17/10/2018 18/10/2018 Trả cổ tức bằng CP
5 12/06/2018 13/06/2018 29/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi