Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
S91
CTCP Sông Đà 9.01
86 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
059.387.6702
5900320611
04000 - Xây dựng
Trần Thế Quang - Giám đốc
Quách Mạnh Hải - Kế toán trưởng
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
20/12/2006
29.400.000
2.940.000
2.940.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu