Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
S74
Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
Thị trấn Ít ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La, VN
0223830989
5500296523
03000 - Công nghiệp
Trần Văn Tài - Tổng giám đốc
Ngô Quốc Thế - Kế toán trưởng
Kiểm soát
Hoạt động
02/07/2009
64.800.000
6.480.000
6.480.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/05/2020 27/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/04/2019 04/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi