Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVS
Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam
Lầu 5, tòa nhà Petro Vietnam Tower, số 1-05, Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
+ 84 8 39102828
0100150577
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Lê Mạnh Cường - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Đức Thủy - Phó Phòng Thư ký - Tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
20/09/2007
4.779.662.900
477.966.290
477.966.290
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2021 26/03/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/11/2020 23/11/2020 24/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 27/03/2020 30/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/09/2019 30/09/2019 30/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi