Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVG
Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam
Tầng 11, Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
(84-24) 39445555
0102311149
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Hải Long - Giám đốc
Pham Tô Văn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng TCHC
Bình thường
Hoạt động
07/01/2009
365.000.000
36.500.000
36.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2021 29/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/01/2021 19/01/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 27/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/01/2020 08/01/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 4 bản ghi