Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PV2
Công ty cổ phần Đầu tư PV2
Số 1, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
0462732659
0102306389
10000 - Tài chính
Vũ Xuân Hân - Tổng Giám đốc
Đặng Huy Cảnh - Chánh văn phòng
Cảnh báo
Hoạt động
16/12/2010
373.500.000
36.868.800
37.350.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/03/2020 16/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/03/2019 26/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>