Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PTS
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
Số 16 đường Ngô Quyền, P. Máy Chay, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
(031) 3837441
0200412699
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Trọng Thủy - Tổng Giám đốc
Đào Thanh Liêm - Thành viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
01/12/2006
55.680.000
5.568.000
5.568.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/06/2022 17/06/2022 28/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 05/04/2022 06/04/2022 29/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/06/2021 08/06/2021 15/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/03/2021 12/03/2021 14/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi