Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PTS
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
Số 16 đường Ngô Quyền, P. Máy Chay, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
(031) 3837441
0200412699
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Trọng Thủy - Tổng Giám đốc
Đào Thanh Liêm - Thành viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
01/12/2006
55.680.000
5.568.000
5.568.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/08/2020 05/08/2020 14/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 31/03/2020 01/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 03/06/2019 04/06/2019 12/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/03/2019 12/03/2019 02/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi