Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PTI
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
Tầng 8, tòa nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
043. 7724466
41A/GPDDC27/KDBH
10000 - Tài chính
Bùi Xuân Thu - Tổng Giám đốc
Lê Xuân Bách - Phó giám đốc Ban tài chính
Bình thường
Hoạt động
01/03/2011
803.957.090
80.395.709
80.395.709
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/06/2021 28/06/2021 26/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 30/03/2021 31/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 31/07/2020 03/08/2020 31/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 29/05/2020 01/06/2020 24/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 03/04/2020 06/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi