Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PTD
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
(08) 39970399
0302365984
04000 - Xây dựng
Bùi Quang Huân - Tổng Giám đốc
Tô Khải Đạt - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/11/2015
32.000.000
3.200.000
3.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/08/2020 17/08/2020 31/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 12/06/2020 15/06/2020 27/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/05/2019 29/05/2019 10/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/03/2019 28/03/2019 13/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi