Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PSI
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
Tầng 2 Toà nhà Hà Nội Tourist số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
(84-4) 3934 3888
26/UBCK-GPHĐKD
10000 - Tài chính
Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Trần Tú Lan - Phụ trách Phòng KTNB
Cảnh báo
Hoạt động
21/07/2010
598.413.000
59.841.300
59.841.300
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/10/2020 28/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 26/05/2020 27/05/2020 12/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/04/2020 15/04/2020 29/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/12/2019 30/12/2019 15/01/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 09/04/2019 10/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>