Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PSD
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
P. 207 tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM
(84)39115578
0305482862
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Vũ Tiến Dương - Chủ tịch hội đồng quản trị
Phan Hải Âu - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán
Bình thường
Hoạt động
28/06/2013
306.826.230
30.619.923
30.682.623
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/08/2019 19/08/2019 06/09/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 20/06/2019 21/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
3 01/04/2019 02/04/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/02/2019 14/02/2019 27/02/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 20/06/2018 21/06/2018 Trả cổ tức bằng CP
6 29/03/2018 30/03/2018 20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi