Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PSD
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
P. 207 tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM
(84)39115578
0305482862
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Vũ Tiến Dương - Giám đốc
Phan Hải Âu - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán
Bình thường
Hoạt động
28/06/2013
306.826.230
30.414.623
30.682.623
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/03/2021 18/03/2021 22/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/02/2021 26/02/2021 16/03/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 31/03/2020 01/04/2020 23/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/02/2020 14/02/2020 27/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 16/08/2019 19/08/2019 06/09/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 5 bản ghi