Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PSD
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
P. 207 tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM
(84)39115578
0305482862
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Vũ Tiến Dương - Giám đốc
Phan Hải Âu - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán
Bình thường
Hoạt động
28/06/2013
306.826.230
30.414.623
30.682.623
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/03/2020 01/04/2020 23/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/02/2020 14/02/2020 27/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 16/08/2019 19/08/2019 06/09/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 20/06/2019 21/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
5 01/04/2019 02/04/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 13/02/2019 14/02/2019 27/02/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi