Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PSD
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
P. 207 tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM
(84)39115578
0305482862
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Vũ Tiến Dương - Giám đốc
Phan Hải Âu - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán
Bình thường
Hoạt động
28/06/2013
306.826.230
30.682.623
30.682.623
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/03/2022 18/03/2022 21/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 10/03/2022 11/03/2022 28/03/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 01/11/2021 02/11/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 17/03/2021 18/03/2021 22/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 25/02/2021 26/02/2021 16/03/2021 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi