Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PSC
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
(84-8) 872 1012
0302160137
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Xuân Thái - Giám đốc
Lưu Thị Hồng Trinh
Bình thường
Hoạt động
29/12/2006
72.000.000
7.200.000
7.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/03/2021 02/03/2021 08/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 21/10/2020 22/10/2020 06/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 24/06/2020 25/06/2020 24/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/02/2020 20/02/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 09/05/2019 10/05/2019 30/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi