Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PSC
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
(84-8) 872 1012
0302160137
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Xuân Thái - Giám đốc
Lưu Thị Hồng Trinh
Bình thường
Hoạt động
29/12/2006
72.000.000
7.200.000
7.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/02/2020 20/02/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/05/2019 10/05/2019 30/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 21/02/2019 22/02/2019 14/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 28 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>