Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PRC
CTCP Logistics Portserco
Số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(84.511) 3894717
0400438101
05000 - Vận tải kho bãi
Nguyễn Lê Minh - Phó Chủ tịch HĐQT; Giám Đốc
Nguyễn Lê Minh - Phó Chủ tịch HĐQT; Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
29/11/2010
12.000.000
1.200.000
1.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/04/2020 28/04/2020 15/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/02/2020 02/03/2020 28/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/12/2019 20/12/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 25/04/2019 26/04/2019 10/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 08/03/2019 11/03/2019 30/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 31 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>