Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PPE
CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
Tầng 12, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
024.3557.222
0102403985
09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Lê Cảnh Toàn - Giám Đốc
Bùi Thị Trà My - Kế toán trưởng
Cảnh báo-Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
20/09/2011
20.000.000
2.000.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/12/2020 29/12/2020 15/01/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/09/2019 12/09/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 29/03/2019 01/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi