Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PMB
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
Tầng 4, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
0435378256
0102886450
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Lương Anh Tuấn - Giám đốc
Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
07/10/2015
120.000.000
12.000.000
12.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/08/2022 18/08/2022 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 24/05/2022 25/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 11/03/2022 14/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 23/07/2021 26/07/2021 16/08/2021 Trả cổ tức bằng tiền
6 27/05/2021 28/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 17/03/2021 18/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi