Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PHN
CTCP Pin Hà Nội
Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì
024.38615365
0100100752
Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc
Võ Khánh Toàn - Ủy viên HDQT- Phó Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
13/03/2019
72.539.110
7.253.911
7.253.911
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/06/2022 07/06/2022 17/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 30/03/2022 31/03/2022 29/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/12/2021 24/12/2021 10/01/2022 Trả cổ tức bằng tiền
4 26/05/2021 27/05/2021 10/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 31/03/2021 01/04/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 19/01/2021 20/01/2021 02/02/2021 Trả cổ tức bằng tiền
7 29/10/2020 30/10/2020 12/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi