Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PGS
CTCP Kinh doanh Khí miền Nam
Lầu 4, PetroVieNam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM
(08) 39100108
0305097236
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Ngọc Luận - Giám đốc
Hà Thị Hợp - Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
15/11/2007
500.000.000
49.998.794
50.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/10/2019 08/10/2019 29/10/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 17/07/2019 18/07/2019 02/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 27/03/2019 28/03/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 01/11/2018 02/11/2018 16/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 27/03/2018 28/03/2018 19/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>