Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PGS
CTCP Kinh doanh Khí miền Nam
Lầu 4, PetroVieNam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM
(08) 39100108
0305097236
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Ngọc Luận - Tổng Giám đốc
Hà Thị Hợp - Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
15/11/2007
500.000.000
49.998.794
50.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/08/2020 14/08/2020 20/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 13/08/2020 14/08/2020 20/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/03/2020 26/03/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/10/2019 08/10/2019 29/10/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 17/07/2019 18/07/2019 02/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 27/03/2019 28/03/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi