Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PAN
CTCP Tập đoàn PAN
Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
0301472704
Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
16/04/2021
2.163.585.800
216.358.580
216.358.580
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 29/07/2021 14:28 Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ)
2 13/05/2021 13:06 Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ)
3 13/05/2021 13:06 Báo cáo tài chính quý 1/2021
    Tổng số 3 bản ghi