Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NVB
Ngân hàng TMCP Quốc Dân
28C-28D phố Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, VN
(04) 62693355
1700169765
10000 - Tài chính
Phạm Thế Hiệp - Tổng Giám đốc
Vũ Mạnh Tiến - Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
13/09/2010
4.101.555.870
406.803.587
410.155.587
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/05/2021 31/05/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 17/03/2021 18/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/01/2021 28/01/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 03/03/2020 04/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 29/11/2019 02/12/2019 17/01/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 5 bản ghi