Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NTP
CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong
Số 2 An Đà - Phường Lạch Tray - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng  
(84-31) 852073  
0200167782
03000 - Công nghiệp
Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT
Trần Hùng Cường
Bình thường
Hoạt động
11/12/2006
981.638.530
117.796.183
98.163.853
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/06/2020 26/06/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 04/06/2020 05/06/2020 26/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 03/03/2020 04/03/2020 11/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/01/2020 06/01/2020 16/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 31/12/2019 02/01/2020 15/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 25/10/2019 28/10/2019 Trả CP thưởng
7 29/07/2019 30/07/2019 10/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 11/03/2019 12/03/2019 19/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi