Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NTH
CTCP Thủy điện Nước Trong
Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi
(0255) 3819662
4300322171
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Nguyễn Đình Xuân - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
19/06/2019
108.020.530
10.802.053
10.802.053
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/09/2022 12/09/2022 27/09/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/07/2022 25/07/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 14/06/2022 15/06/2022 30/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
4 26/04/2022 27/04/2022 27/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 05/04/2022 06/04/2022 22/04/2022 Trả cổ tức bằng tiền
6 09/02/2022 10/02/2022 25/02/2022 Trả cổ tức bằng tiền
7 29/12/2021 30/12/2021 20/01/2022 Trả cổ tức bằng tiền
8 27/05/2021 28/05/2021 16/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
9 25/03/2021 26/03/2021 24/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
10 23/02/2021 24/02/2021 12/03/2021 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 11 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>