Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NSN
CTCP Xây dựng 565
Tổ 3, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
0218.3854.023 – 0218.3855.330
5400103880
04000 - Xây dựng
Trịnh Văn Hải - Giám đốc
Trịnh Văn Tấn - Thành viên HĐQT - Trợ lý Giám đốc
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
20/05/2010
29.593.140
2.959.314
2.959.314
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu