Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NRC
CTCP Bất động sản Netland
Số 3 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q1, TP.HCM
(84-28) 38469839
0312695565
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Lê Thống Nhất - Chủ tịch H QT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Hữu Quang - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/04/2018
240.000.000
24.000.000
24.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/11/2019 29/11/2019 10/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/03/2019 18/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/03/2019 04/03/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 15/11/2018 16/11/2018 26/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 03/05/2018 04/05/2018 26/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi