Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NLC
CTCP Thủy điện Nà Lơi
Km72 xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
02303.810.338
5600170450
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Bùi Xuân Tuấn - Kế toán
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
14/12/2006
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu