Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NHP
CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
Thôn Điếm Tổng, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
04.22606166
0106332492
03000 - Công nghiệp
Lê Xuân An - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
02/07/2021
275.764.900
27.576.490
27.576.490
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/04/2020 27/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi