Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NHC
CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp
1/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3700358798
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Ngọc Nui - Giám đốc
Nguyễn Thị Thu Phương - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
17/06/2009
30.415.420
3.041.542
3.041.542
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/05/2020 01/06/2020 17/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/04/2020 16/04/2020 29/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2020 20/03/2020 04/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/11/2019 15/11/2019 27/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 02/04/2019 03/04/2019 16/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 22/03/2019 25/03/2019 13/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi