Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NGC
CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
Khu cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
077 3862160
1700460163
03000 - Công nghiệp
Huỳnh Châu Sang - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc
Võ Thế Trọng - Phó Giám đốc
Kiểm soát
Hoạt động
06/03/2008
22.998.540
2.299.854
2.299.854
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/02/2020 28/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/04/2019 08/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 28 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>