Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NDN
CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng
38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
0511.3872213
0400101323
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch HĐQT, TGĐ
Lưu Thị Qúy Hương - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
21/04/2011
623.115.550
62.311.555
62.311.555
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/08/2020 12/08/2020 Trả CP thưởng
2 11/08/2020 12/08/2020 Trả cổ tức bằng CP
3 13/03/2020 16/03/2020 18/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 12/04/2019 16/04/2019 26/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 19/02/2019 20/02/2019 23/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi