Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NBW
CTCP Cấp nước Nhà Bè
1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
1900 1210
0304789298
03000 - Công nghiệp
Lý Thành Tài - Giám đốc
Phạm Chí Thiện - Phó Giám đốc Quản trị Tài chính
Bình thường
Hoạt động
14/11/2017
109.000.000
10.900.000
10.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/05/2020 01/06/2020 26/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 20/03/2020 23/03/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/05/2019 30/05/2019 26/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 01/04/2019 02/04/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>