Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NBP
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
01A Đường Hoàng Diệu Phường Thanh Bình
0302 221 0537
2700283389
03000 - Công nghiệp
Trịnh Văn Đoàn - Tổng Giám Đốc
Lương Thị Thúy - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
06/08/2009
128.655.000
12.865.500
12.865.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/08/2020 21/08/2020 31/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 27/04/2020 28/04/2020 25/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/06/2019 28/06/2019 25/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 26/04/2019 02/05/2019 20/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 27/12/2018 28/12/2018 25/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>