Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NBC
CTCP Than Núi Béo - Vinacomin
Số 799 Lê Thánh Tông thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.
0333.825.220
5700101700
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Ngô Thế Phiệt - Giám đóc
Lưu Anh Đức - Phó phòng TCLĐ-Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
27/12/2006
369.991.240
36.999.124
36.999.124
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/06/2020 18/06/2020 15/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 17/03/2020 18/03/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/05/2019 28/05/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/03/2019 28/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 30 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>