Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NBC
CTCP Than Núi Béo - Vinacomin
Số 799 Lê Thánh Tông thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.
0333.825.220
5700101700
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Ngô Thế Phiệt - Giám đóc
Lưu Anh Đức - Phó phòng TCLĐ-Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
27/12/2006
369.991.240
36.999.124
36.999.124
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/03/2020 18/03/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/05/2019 28/05/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 27/03/2019 28/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 25/05/2018 28/05/2018 28/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 27/03/2018 28/03/2018 26/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi