Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MSC
CTCP Dịch vụ Phú Nhuận
78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận
08.38444861
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Xuân Hàn - Tổng Giám đốc
Đỗ Hướng Dương - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
08/02/2017
225.000.000
22.500.000
22.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/08/2017 29/08/2017 13/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
2 31/03/2017 03/04/2017 20/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 31/03/2017 03/04/2017 24/04/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi