Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MSC
CTCP Dịch vụ Phú Nhuận
07 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận
08.38444861
0302416364
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Thiện Mỹ - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Anh Dũng - Tổng Giám đốc
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
08/02/2017
225.000.000
22.500.000
22.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/06/2020 04/06/2020 25/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi