Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MPT
CTCP Tập đoàn Trường Tiền
Cụm Công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
0433650853
0500578254
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Ngô Duy Khang - Tổng Giám đốc
Vũ Văn Hùng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
15/01/2016
171.071.640
17.107.164
17.107.164
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/06/2019 01/07/2019 Trả cổ tức bằng CP
2 15/02/2019 18/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/10/2018 29/10/2018 18/11/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 03/04/2018 04/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi