Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MNC
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG
92 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng
0511-6257888
0400382219
05000 - Vận tải kho bãi
Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT
Trương Tài - Phó Tổng Giám Đốc
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
16/12/2010
92.792.610
9.279.261
9.279.261
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu