Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MIM
CTCP Khoáng sản và Cơ khí
Số 2 Đặng Thái Thân, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
(04) 3826 5106
0100102580
03000 - Công nghiệp
Tăng Nguyên Ngọc - "Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc"
Trần Thị Liên An - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
Cảnh báo
Hoạt động
16/08/2010
34.098.600
3.409.860
3.409.860
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/07/2020 29/07/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/07/2020 29/07/2020 20/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 02/05/2019 03/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi