Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
MED
CTCP Dược Trung Ương Mediplantex
358 Đường Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
024-38643360
0100108430
8000 - TÀI CHÍNH
Trần Hoàng Dũng - Tổng Giám đốc
Nguyễn Ngọc Tuyên - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/03/2020
124.100.000
12.410.000
6.280.095
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/03/2022 31/03/2022 28/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/12/2021 15/12/2021 27/12/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/12/2021 15/12/2021 27/12/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 26/03/2021 29/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 14/07/2020 15/07/2020 27/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 28/05/2020 29/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 26 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>